Czy mierzysz to, co naprawdę ważne?

Test na białko C-reaktywne (CRP) jest szeroko stosowany w wielu krajach, a wysokie wartości CRP często obserwuje się w infekcjach bakteryjnych. Jednak nieznacznie podwyższone poziomy CRP mogą być trudne do interpretacji, ponieważ istnieją choroby niebakteryjne, które mogą powodować podwyższony poziom. Może to wprowadzić w błąd lekarzy przy podejmowaniu decyzji o przepisaniu antybiotyków.1

Białe krwinki (WBC) są szybko uwalniane ze szpiku kostnego na początku gorączki w reakcji ostrej fazy w odpowiedzi na infekcję. Stosowanie pomiaru liczby białych krwinek jako uzupełnienia CRP może znacznie zwiększyć wykrywalność infekcji bakteryjnych.2 Ponadto liczba białych krwinek może mieć znaczenie kliniczne w przypadku innych schorzeń niż tylko infekcje/stany zapalne, np. podejrzenie nowotworu hematologicznego, toksycznej supresji szpiku, niewyjaśnionych i ciężkich anemii.3

System HemoCue® WBC DIFF umożliwia pomiar liczby białych krwinek z 5-częściowym różnicowaniem w zaledwie 5 minut. Dostęp do badania WBC (całkowitej liczby białych krwinek) w miejscu opieki może pomóc w:

 • Rozróżnieniu infekcji wirusowych od bakteryjnych
 • Rozsądnemu stosowaniu antybiotyków
 • Wykluczeniu poważnych schorzeń

Chcesz dowiedzieć się więcej o przyłóżkowych badaniach WBC? Wypełnij formularz, aby się z nami skontaktować!

Chcesz dowiedzieć się więcej o przyłóżkowych badaniach WBC? Wypełnij formularz, aby się z nami skontaktować!


  Artykuły do pobrania

  Rozbieżność między całkowitą liczbą białych krwinek a poziomem białka C-reaktywnego w surowicy u dzieci z gorączką

  U dzieci z gorączką wartości WBC i CRP są często rozbieżne, a pomiar obydwu markerów znacznie zwiększa wykrywalność infekcji bakteryjnych. Wartość pomiaru obu markerów potwierdzają dwa wnioski. Po pierwsze, u znacznego odsetka dzieci z ciężkimi chorobami bakteryjnymi wzrasta tylko jeden ze wskaźników CRP lub WBC. Po drugie, podwyższenie obu parametrów oznacza duże ryzyko wystąpienia choroby bakteryjnej.

  Przebieg odpowiedzi białka C-reaktywnego w nieleczonej infekcji górnych dróg oddechowych

  Wysokie wartości CRP często obserwuje się w infekcjach bakteryjnych, ale podwyższone wartości obserwuje się także w wirusowych infekcjach dróg oddechowych, a wartości maksymalne osiąga się 2-4 dni po zainfekowaniu wirusem.

  Stosunek liczby neutrofilów do limfocytów jako biomarker infekcji bakteryjnych

  Wyniki tego badania klinicznego sugerują potencjał diagnostyczny wskaźnika NLCR, który może służyć jako prosty marker rozróżniający ciężkie infekcje bakteryjne i wirusowe. Bezpośrednia dostępność, niski koszt i wysoka niezawodność wskaźnika NLCR sprzyjają jego włączeniu do rutynowych paneli diagnostycznych.

  Porównanie białka C-reaktywnego (CRP) i białych krwinek (WBC)

  • Zarówno CRP, jak i WBC są stosowane jako markery stanu zapalnego/infekcji. CRP i WBC reagują różnie w czasie i w różnych warunkach klinicznych. WBC szybko wzrasta na początku gorączki, podczas gdy CRP osiąga szczyt w ciągu ~2-4 dni. Stosowanie obu markerów może zwiększyć wykrywalność infekcji bakteryjnych.1-2
  • Nieznacznie podwyższone poziomy CRP mogą być trudne do interpretacji. Istnieją również choroby niebakteryjne, które mogą powodować wysoki poziom CRP. Może to wprowadzić w błąd lekarzy przy podejmowaniu decyzji o przepisaniu antybiotyków.1
  • Liczba białych krwinek może mieć znaczenie kliniczne w przypadku innych schorzeń niż tylko infekcje/stany zapalne, np. podejrzenie nowotworu hematologicznego, toksyczna supresja szpiku, niewyjaśniona i ciężka niedokrwistość.3

  WBC vs CRP podczas infekcji bakteryjnych

  Generalnie wzrost liczby białych krwinek (WBC) następuje szybciej w reakcji na infekcje bakteryjne z gorączką w porównaniu z białkiem C-reaktywnym (CRP). Obydwa markery uzupełniają się, a pomiar obydwu mógłby potencjalnie zwiększyć wykrywalność infekcji bakteryjnych, a także zapewnić odpowiednie rozpoczęcie leczenia antybiotykowego.

  *Wykres stanowi schematyczną interpretację początku WBC i CRP na podstawie danych z kilku publikacji.

  1. Melbye H et al. The course of C-reactive protein response in untreated upper respiratory tract infection. Br J Gen Pract. 2004 Sep;54(506):653-8.
  2. Peltola et al. Discrepancy between total white blood cell counts and serum C-reactive protein levels in febrile children. Scandinavian Journal of Infectious Diseases. 2007; 39:560-565.
  3. Laurells Klinisk Kemi i praktisk medicin (Laurell’s Clinical Chemistry in Practical Chemistry), 2003, 8th edition.

  W wielu sytuacjach liczba białych krwinek wraz z różnicowaniem może przybliżyć do rozstrzygającej odpowiedzi. Pomoże to określić, czy infekcja jest wirusowa czy bakteryjna, ułatwiając monitorowanie reakcji pacjenta na leczenie. Natomiast w sytuacjach, w których występują niespecyficzne objawy, takie jak gorączka lub zmęczenie, może wskazać dalsze etapy badań i leczenia. Zobacz, jak system jest używany w  ośrodkach podstawowej opieki zdrowotnej w Szwecji.

  System HemoCue® WBC DIFF zapewnia oznaczenie całkowitej  liczby białych krwinek z 5-częściowym różnicowaniem bezpośrednio w miejscu opieki.

  • Wyniki w zaledwie 5 minut
  • Prosty w obsłudze
  • 10 µl pełnej krwi włośniczkowej lub żylnej

  HemoCue has been a leader in Hb point-of-care medical diagnostics for over 40 years. We specialize in giving healthcare providers lab-quality results comparable to that of a clinical lab.

  www.hemocue.com

  © 2024 HemoCue

  HemoCue AB
  Kuvettgatan 1
  SE-262 71
  Ängelholm
  Sweden
  Phone: +46 77 570 02 10
  Email: marcom@hemocue.se
  Website: www.hemocue.com